logo

Novinky


Projekt Šablony
(28.2.2020)

Přívesnické tábory
(1.2.2020)

 

Sedmikrásek je lesní mateřská školka v Babicích nad Svitavou. Od září 2015 provázíme a inspirujeme děti ve věku 3 až 6 let. Většinu času prožíváme s dětmi v přírodě a objevujeme krásy Krasu.

NABÍZÍME

  • laskavou a respektující péči dětem od 3 do 6 let zaměřenou na harmonický rozvoj dětské osobnosti a s důrazem na individuální potřeby každého dítěte;
  • vedení dětí v lásce k lásce, poznání sebe sama, respektu k sobě, druhým a přírodě, ke svobodě, odpovědnosti a vědomému žití;
  • skupinu nejvíce 15 dětí, kterou provází 2 zkušené, citlivé a respektující průvodkyně;
  • 5 dní v týdnu od 7:45 do 16:45;
  • pestrý a vyvážený program v naší přírodní zahradě a přilehlém lese se zázemím ve vytápěné jurtě a maringotce s toaletou a tekoucí pitnou vodou;
  • podněty pro všestranný rozvoj (hudební, výtvarná, dramatická činnost, poznání a ochrana přírody, předškolní příprava);
  • oběd dle zásad zdravé výživy s ohledem na individuální potřeby dětí;
  • příznivé ceny školkovného.

Zřizovatelem lesní mateřské školky Sedmikrásek je nezisková organizace Lesní mateřská škola Sedmikrásek, z.s., která všechny příjmy z provozu lesní školky investuje zpět do jejího udržitelného rozvoje.

Podporují nás